Sociale Economie Westhoek

Informatieve website voor bedrijven en lokale besturen

Sociale economiebedrijven zijn van vele markten thuis. Er zijn verschillende redenen om als bedrijf of lokaal bestuur partnerschappen aan te gaan met de sociale economie. Door samenwerking creëer je extra tewerkstellingskansen voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, er kunnen zeer lokale noden ingevuld worden, sociale economiebedrijven zijn flexibel, leveren kwaliteit en hebben heel wat expertise, …

Samen bereik je dus meer en kan je komen tot innovatieve en duurzame oplossingen.

Hieronder kan je een overzicht terugvinden van alle aangeboden diensten voor bedrijven en organisaties:

ik zoek een partner voor

ik zoek een partner voor

Partnerschap tussen sociale economie, de bedrijfswereld en lokale besturen

De sociale economie en de reguliere bedrijfswereld staan niet tegenover mekaar, ze worden beschouwd als natuurlijke partners. Sociale economie biedt vaak een ideale oplossing voor bedrijven die basistaken willen uitbesteden, bijvoorbeeld via enclavecontracten. Nieuwe samenwerkingsvormen creëren een effectieve meerwaarde of win-win voor de vele partijen.

Ook lokale besturen zijn belangrijke partners voor de sociale economie. Het aankoopbeleid van een lokaal bestuur biedt kansen om een sterke sociale impact teweeg te brengen. De Vlaamse Overheid stimuleert op vele vlakken de samenwerking tussen sociale economiebedrijven, reguliere bedrijven en lokale besturen. Onlangs bracht het Departement Werk en Sociale Economie een praktijkgids uit “aankopen met sociale impact”.

Kies een sociaal economiebedrijf uit je buurt!