groendiensten

De Groene Kans

Tijs Demyttenaere

Technisch coördinator

✆ 0473 24 03 48 – ✉ Tijs Demyttenaere

aanbod

 • aanplanten en onderhoud hagen, bossen, bomenrijen
 • beheer kleine landschapselementen
 • beheer bermen
 • beheer holle wegen
 • knotten bomen
 • plaatsen paddendraad
 • gifvrije onkruidbestrijding
 • onderhoud wandel- en fietspaden
 • onderhoud kerkhoven
 • exotenbeheer

InterWest

Koen Mees

Coördinator diensten

✆ 099 93 23 30 – ✉ Koen Mees

Interwest

aanbod

 • aanleg/ onderhoud pleinen, parken, tuinen, stadswijken
 • industriedomeinen en begraafplaatsen
 • rooien en snoeien van bomen
 • kleine graafwerkzaamheden
 • zaaien en aanplanten van tuin
 • hagen snoeien
 • gras maaien

Westlandia

Bart Deboeuf

Commercieel afgevaardigde

✆ 0479 33 42 44 – ✉ Bart Deboeuf

Westlandia

aanbod

 • stedelijk groenonderhoud – kerkhoven
 • onderhoud groenzone rond bedrijf, aanleg groenschermen
 • onderhoud zoals snoeien, scheren, winteropkuis
 • woonzones: schoffelen en onkruid wieden
 • gazononderhoud: verticuteren, grasmaaien, bemesten
 • bosmaaien
 • onkruidvrijhouden van verhardingen
 • scheren hagen en massieven
 • snoeien en hakselen – rooien van bomen
 • zwerfvuil verwijderen
 • beplanten – aanleg groenzones – aanleg bossen